افت وزنی مصالح در برابر سایش (لس آنجلس)

 
افت وزنی مصالح در برابر سایش (لس آنجلس)
 

 
مقاومت سایشی سنگدانه ها غالباً بعنوان شاخص کلی کیفیت آن به کار گرفته می شود. وقتی سنگدانه بتنی به کار می رود که در معرض سایش قرار دارد، مثلاً در کف های پر رفت و آمد و در روسازی ها، مقاومت سایشی آن از اهمیت زیادی برخوردار است. مقاومت پایین سنگدانه در برابر سایش باعث می شود که در حین اختلاط، مقدار ریزدانه ها در بتن افزایش می یابد.
 

 
کلی ترین و مرسوم ترین آزمون برای مقاومت سایشی همراه ضربه، آزمایش لس آنجلس است که مطابق با استاندارد ASTM C534، ASTM C131 انجام می شود. انجام این آزمون بر روی مصالح سنگی مورد استفاده در راهسازی، بالاست راه آهن، بتن و آسفالت ضروری است. در جدول 9 نتایج آزمون لس آنجلس بر روی مصالح تولیدی معدن شرکت سامان قدس 3 آورده شده است.